Tijela udruženja

Skupština

Ceh frizera i kozmetičara

Eleonora Peti

Morena Banišić

 

Ceh građevinara

Elvis Diminić

Tedi Kos

 

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera

Roberta Šumberac

Mladen Miličić

 

Ceh prijevoznika

Pejo Ivanić

Valter Batelić

 

Ceh proizvođača

Fabio Juričić

Nada Surijan

 

Ceh ribarstva

Smiljan Popov

Danijel Mohorović

 

Ceh trgovine

Alen Višković

Mladen Matas

Marina Benšek

 

Ceh ugostitelja

Alfio Vozila

Suzana Foško

Kristina Santaleza

Đani Bubić

 

Ceh uslužnih djelatnosti

Dorijan Brubnjak

Davorin Osmak

Nevenko Baćac

Vedran Banišić

 

Iz statuta:

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruženja. Sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju Cehovi Udruženja, vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.
Sastav i način izbora predstavnika u Skupštinu uređuju se odlukom o raspisivanju izbora.

 

Skupština Udruženja:

  • donosi Statut i dopune i izmjene Statuta
  • program rada i financijski proračun
  • odluku o visini te načinu i rokovima plaćanja komorskog doprinosa
  • odluku o osnivanju i ukidanju Sekcija
  • odlučuje o najznačajnijim pitanjima za obrtništvo
  • odobrava završni račun i izvješće o radu
  • usklađuje rad sekcija i drugih tijela

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, iznosu za plaćanje doprinosa, financijskom proračunu, o ponovnom odlučivanju na prijedlog predsjednika Udruženja, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.
Odluke Skupštine i njenih tijela obvezatne su za sve članove Udruženja i sve oblike strukovne organiziranosti obrta.