Tijela udruženja

Predstavnici u Skupštini Obrtničke komore Istarske županije

rb Ime i prezime
1. Nevenko Baćac
2.

Fabio Juričić

3.

Valter Karlović

4.

Kristina Santaleza

 

Prava, obveze i odgovornosti članova Komore:

  • sudjelovati u radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori
  • usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori
  • preko Komore i Hrvatske obrtničke komore surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave na rješavanju problema u gospodarstvu
  • preko tijela Komore i Hrvatske obrtničke komore predlagati donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva