Tijela udruženja

Predsjednik i potpredsjednik

Predsjednik

Nevenko Baćac

Potpredsjednik

Fabio Juričić

Iz statuta:

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine.
Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.
 
Predsjednika Udruženja u njegovoj odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik sa svim pravima i obvezama koje ima predsjednik.

 

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.