Novosti

Izmjene u obveznim evidencijama o radnicima

   26.04.2011.

Ukratko:

Evidencija o radnicima (tzv. matična knjiga radnika) – jedina razlika je da više ne treba voditi podatak o tome da li je ugovorena zabrana utakmice nakon prestanka radnog odnosa. Dakle, i nadalje možete nastaviti voditi matičnu knjigu koju ste ustrojili prošle godine, samo ubuduće ne treba popunjavati navedeni podatak. Također, podaci koji kod određenog radnika ne postoje, ne popunjavaju se (rubrika ostaje prazna). Evidencija se čuva trajno!

Evidencija drugih osoba na radu – ostala je ista, samo se u njoj više ne vode radnici koje je ustupila agencija (prema posebnim propisima), čega uglavnom niti nema. Dakle, i nadalje se u nju evidentiraju učenici i studenti a praksi, učenici i studenti koji rade preko ovlaštenih učeničkih i studentskih servisa, te osobe na stručnom osposobljavanju. I ova evidencija se čuva trajno!

Evidencija o radnom vremenu radnika – nešto je izmijenjena. Ne evidentiraju se posebno sati na službenom putu, terenski rad, sati rada po pozivu (vode se kao redovan rad), ne evidentiraju se niti sati neplaćenog dopusta, rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Podatke o početku i završetku rada (npr. od 8,00 do 16,00 sati) treba upisivati smo ako je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ovu evidenciju drži poslodavac u svom sjedištu najmanje za prethodno razdoblje od jedne godine. Ukoliko na nekom izdvojenom mjestu rada zapošljava šest ili više radnika, evidencija mora biti za prethodno jednogodišnje razdoblje i u tom izdvojenom pogonu.

Evidencija o radnom vremenu čuva se najmanje 4 godine, a ako je pokrenut radni spor sa radnikom u kojem bi za ostvarenje prava radnika mogla biti relevantna ova evidencija, ista se mora čuvati do okončanja spora.

Za ribare i prijevoznike posebnim je propisima određeno drugačije evidentiranje radnog vremena radnika.

Opširnije u rubrici aktualni propisi.