Novosti

Državni zavod za mjeriteljstvo dolazi na baždarenje vaga

   03.04.2011.

Udruženje obrtnika Labin u suradnji sa Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Područnom jedinicom Rijeka organizira umjeravanje i kontrolu vaga za koje je baždarenje obavezno svake dvije godine.

Umjeravanje i kontrolu mjernih uređaja vršiti će ovlašteni mjeritelji 07. i 08. travnja 2011. godine u vremenu od 8 do 15 sati u zgradi Učeničkog doma (RIŠ), u suterenu, uz glavnu prometnicu.

Predbilježbe na broj: 856 509

Zbog promjena u načinu poslovanja DZM prema kojima njihovi zaposlenici nisu ovlašteni za naplatu usluga, napominje se da će korisnici morati sami izvršiti uplatu u obližnjoj pošti ili banci te dostaviti djelatnicima DZM kopiju potvrde o izvršenoj uplati.