Novosti

Posebna ponuda za provođenje DDD mjera za članove Udruženja

   17.03.2011.

Udruženja obrtnika Labin sklopilo je sporazum o suradnji sa Veterinarskom ambulantom Poreč kojim se omogućava korištenje posebnih pogodnosti za svoje članove. Sporazumne strane suglasne su da će  Pružatelj usluge  pružati uslugu korisniku, isključivo iz okvira svoje registrirane djelatnosti, a to je obavljanje poslova preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije. DDD mjere će se provoditi temeljem članka 11. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) po slijedećim cijenama:

VRSTA OBJEKTA   /   CIJENA (jedna dezinsekcija i deratizacija)

1.       FAST FOOD, PEČENJARE (mali objekti)    150,00 kn + PDV

2.       OBJEKTI DO 80 SJEDEĆIH MJESTA           250,00 kn + PDV

3.       OBJEKTI IZNAD 80 SJEDEĆIH MJESTA     370,00 kn + PDV

4.       PEKARE                                                             300,00 kn + PDV

5.       MARKETI, TRGOVINE                                       250,00 kn + PDV

Sporazum