Novosti

JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA ZA 2011. GODINU

   27.02.2011.

Cilj Projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija, tehnoloških postupaka i razvojem novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti.

Također, poticajnim mjerama nastoji se stvarati i unaprjeđivati marketinški pristup upravljanja tvrtkom, a time povećati konkurentnost proizvoda i gospodarskog subjekta.

Tko se može prijaviti?

Da bi bili prihvatljivi za dodjelu državnih potpora, prijavitelji moraju:

1)     imati sjedište na području Republike Hrvatske,

2)     biti  subjekti malog gospodarstva - trgovačka društva, obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), definirani Zakonom i registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10 - 32, Područje E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša) Odjeljak 37 – 39  i Područje J (Informacije i komunikacije) Odjeljak 62.

3)     biti u većinskom privatnom vlasništvu,

4)     poslovati najmanje 2 godine do dana objave Javnog poziva,

5)     imati najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme,

6)     pozitivno poslovati u prethodnoj godini (2010. godina),

7)     imati podmirene obveze prema državi i zaposlenicima…

Namjena državne potpore

Prihvatljive aktivnosti, odnosno skupine aktivnosti za koje se može dodijeliti državna potpora su:

A) UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA I CERTIFICIRANJE kao

1)     ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologij ,

2)     ulaganje u razvoj računalne opreme,

3)     transfer znanja usmjerenog proizvodnji,

4)     stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima,

5)     certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti,

6)     troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod, Tradicijski obrt i Umjetnički obrt,

7)     nabavka normi,

8)     i dr. prema uvjetima natječaja.

B) MARKETING

1)     nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora promidžbeni materijal,

2)     istraživanje tržišta (match-making, benchmarking),

3)     kreiranje brenda,

4)     dizajn i

5)     posredovanje pri pripremi i/ili ulasku na strana tržišta.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije – 25.04.2011.

Naknadne nadopune prijavne dokumentacije nisu dozvoljene.

Upute za prijavitelje i pripadajući obrasci za prijavu podižu se u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 7, a dostupne su i na internetskim stranicama  www.hamag.hr i www.mingorp.hr .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na slijedećim brojevima telefona: 01/488-1005 ili 488-1043 Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i info telefonu: 0800/234-505 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.