Novosti

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

   03.09.2019.

Od 1.9.2019. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/19)

Radi se o neoporezivim primicima koje poslodavac može isplatiti svojim radnicima:
➡️ dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu, iznose 200,00 kn (puni iznos dnevnice), tj. 100,00 kn za putovanja koja traju duže od 8, a kraće od 12 sati;

➡️ paušalne naknade za prehranu radnika – do 5.000,00 kn godišnje, mogu se isplatiti od 1.09.2019. u cijelom neoporezivom iznosu;

➡️ troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje, korištenjem ugostiteljskih usluga ili kupnjom u trgovini, uz uvjet kontinuirane usluge za radnike tijekom radnih dana. Računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski;

➡️ troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do iznosa stvarnog izdatka, s tim da računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski;

➡️ troškovi redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi, do stvarnog iznosa;

➡️ troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje.

O svim ovim neoporezivim primicima radnika, porebno je putem JOPPD obrasca izvijestiti Poreznu upravu, i naravno za sve njih imati vjerodostvojnu dokumentaciju i dokaze o isplati.