Novosti

Otvoren natječaj za najbolji suvenir, turistički doživljaj i autohtono jelo, na temu rudarske baštine Labinštine u okviru EU projekta Inspiracija

   07.06.2019.

Prijavite se na natječaj sa originalnim idejama na temu rudarske baštine Labinštine i osvojite nagradu u iznosu do 150 eura!

Rok prijave 30.06.2019.

Po završetku postupka natječaja, prijavitelima će biti vraćeni uzorci dostavljenih proizvoda, s izuzetkom odabranih proizvoda koji ostaju u arhivi.

 

Za više informacija o projektu posjetite web-stranicu: https://www.inspiracija.eu/, facebook i instagram.

A. Najbolji novi turistički doživljaj na temu industrijske baštine u Labinštini 

Potencijalne teme: Rudarski život očima žena, Kostimirana vođenja, Kazališna predstava ili performans na temu rudarstva.....

Pozadina:

U Labinu osim klasičnih turističkih vođenja u kojima vodič predstavlja industrijsku baštinu u kontekstu poviejsti grada ne postoje specijalizirane ture ili neki inscenirani doživljaji na temu rudarenja koje bi mogao vidjeti ili im prisustvovati turist.

Postoji puno pojedinaca iz domene rudarstva koje tek treba valorizirati i ispričati njihovu priču: osim rudara, zanimljiva je tema i žena rudara te općenito uloga i položaj žena u tom isključivo muškom svijetu:

 • priče o ženi kao faktoru nesigurnosti i nevolje u rudniku
 • priča o sedmodnevnom ženskom radu u rudniku kao sustavu nagrađivanja za dobar

rad u separaciji

Kao kontrast teškim rudarskim pričama (naporan rad, nesreće ...), predlaže se uvođenje nježnije strane priče kroz lik Sentone ilinarativ o ženama – prikaz rudarskog života očima žene rudara. 

Najbolji doživljaj (koncept) treba prikazati na formatu A3 ili A4 do 1 stranice. Poželjno je da se u razradi tog doživljaja navede da li je mišljen za određenu ciljanu skupinu ili za sve (djeca, mladi, obiteolji sa djecom, stariji, stručna javnost).

Kriteriji odabira:

 • Koncept priče - jasno interpretirana veza s industrijskom baštinom i lokalnom okolinom Labina
 • Jasan tijek priče: komplikacija-kulminacija-red i jasno definirana poruka priče
 • Izvorni koncept doživljaja (kostimirana igra, interpretativno vođenje, ...)
 • Procijenjeni troškovi izvođenja ili realizacije
 • Koliko često se doživljaj može odvijati
 • Mjesto provedbe između stare gradske jezgre i industrijskog dijela grada Labina ili u unutrašnjosti Narodnog muzeja Labina ili Lamparne
 • Mogućnost prilagodbe doživljaja mlađoj i starijoj populaciji

 

Za odabrane doživljaje u navedenim kategorijama, dodijelit ćemo nagrade u iznosu do 150 eur brutto i dogovoriti se o mogućnosti implementacije u okviru projekta Inspiracija.

 

 

Obrazac A: PRIJAVA ZA NAJBOLJI NOVI TURISTIČKI DOŽIVLJAJ NA TEMU INDUSTRIJSKE BAŠTINE U LABINŠTINI

Podnositelj:

 

Ime i prezime

ili naziv institucije: _____________________________________________________

 

Adresa: _______________________________________________________________

 

e-mail: ______________________________________________________________

 

telefon: _______________________________________________________________

Sudjelujem

Naslov: ________________________________________________________                 

Prikaz doživljaja (opis, priča…):

 

 

 

trošak izvedbe (s PDV-om):

 

Mjesto i datum:                                                                                            Potpis:

__________________________                                                      ______________________

                                                                       pečat

 

 

B. Jelo ili Menu na temu industrijske baštine u Labinštini 

Pozadina:

Potrebno istražiti što su jeli rudari.

Kriteriji odabira:

 • Predstavljanje jela-priča
 • Vizualni izgled tanjura
 • Inovacija i cjelovitost jela (interpretacija)
 • Mogućnost uključivanja jela u ugostiteljsku ponudu restorana u Labinu
 • Koncept jela-jasno interpretirana veza s industrijskom baštinom i lokalnom okolinom
 • Mogućnost uključivanja lokalnih proizvođača hrane

 

 

Obrazac B: PRIJAVA ZA NAJBOLJE JELO ILI MENU NA TEMU INDUSTRIJSKE BAŠTINE U LABINŠTINI 

Podnositelj:

 

Ime i prezime

ili naziv institucije: _____________________________________________________

 

Adresa: _______________________________________________________________

 

e-mail: ______________________________________________________________

 

telefon: _______________________________________________________________

 

Sudjelujem

Naslov: ________________________________________________________                 

Prezentacija jela ili menua (opis, priča…):

 

cijena (s PDV-om):

 

Mjesto i datum:                                                                                            Potpis:

__________________________                                                      ______________________

C. Natjecanje za suvenir na temu industrijske baštine u Labinštini  

1. Suvremena interpretacija rudarske oznake

Pozadina:

Svaki rudar imao je rudarsku oznaku, koju je svaki dan uzeo sa sobom u rudnik. Oznaka je ostala na dasci kot nadzornika i bila ponovo preuzeta kad su se rudari vratili kući.

 

2. Otvoreno natjecanje za novi suvenir industrijskog područja Labinštine

 

Kriteriji za odabir suvenira:

 • Koncept suvenira -jasno interpretirana veza s temom natjecanja, industrijskom baštinom i veza s lokalno okolinom
 • Povezuju lokalno znanje, kreativnost i materijale, uzimajući u obzir sve elemente održivosti suvenira
 • Integritet suvenira - estetska vrijednost, atraktivan dizajn,
 • Korištenje lokalnih materijala,
 • Originalnost suvenira - specijalnost upotrebe materijala, metode obrade ili proizvodnje, recikliranje, inovativna uporaba za krajnjeg korisnika,
 • Priča o suveniru ili proizvođaču suvenira,
 • Funkcionalnost i korisnost - mogućnosti praktične i svakodnevne upotrebe, njegove nadogradnje i varijacija,
 • Turističko-promotivna vrijednost,
 • Pakiranje - održivo i prikladno za recikliranje,
 • Mogućnost transporta - veličina, volumen, krhkost,
 • Mogućnost proizvodnje - mogućnost proizvodnje u određenom vremenskom razdoblju,
 • Cijena izrade 150 komada suvenira

 

Za dva odabrana pojedinačna suvenira uz nagradu za idejno rješenje u iznosu do 150 eur brutto sklopit će se ugovor za izradu do 150 komada.

 

 

 

Obrazac C: PRIJAVA NA NATJECANJE ZA NAJBOLJI SUVENIR NA TEMU INDUSTRIJSKE BAŠTINE U LABINŠTINI

 

Zaokruži kategoriju:

1. C) Suvremena interpretacija rudarske oznake

2. C) Otvoreno natjecanje za suvenir industrijskog područja Labina

Podnositelj:

 

Ime i prezime

ili naziv institucije: _____________________________________________________

 

Adresa: _______________________________________________________________

 

e-mail: ______________________________________________________________

 

telefon: _______________________________________________________________

 

Sudjelujem s suvenirom:

Naziv suvenira:________________________________________________________

Korišteni material:____________________________________________________

Prezentacija suvenira (opis, priča…):

 

 

Kupovna cijena (s PDV-om) za 1 komad:

 

Mjesto i datum:                                                                                            Podpis:

__________________________                                                      ______________________

                                                                       pečat

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Odaberite kategoriju i prijavite se na javni natječaj s popunjenom prijavnicom "Prijava na javni natječaj za kategoriju A, B, C" koja je u prilogu. Uz prijavu, podnositelj mora dostaviti i gotov proizvod ili nacrt proizvoda/suvenira ili opis i fotografije za druge kategorije.

 

Do isteka roka za podnošenje prijava, prijavnica se može downloadati elektroničkim putem na web-stranici https://www.inspiracija.eu/.

 

DO KADA SE TREBA PRIJAVITI?

Kandidati moraju podnijeti svoje prijave najkasnije do 30.06.2019. na

info@istra-admajora.comili poštom na adresu:

Ad Majora Turizam d.o.o.

Trg labinskih rudara 4

P.P.6

52220 Labin

 

Za sve informacije o projektu INSPIRACIJA i dodatne informacije o natječaju "Suvenir Inspiracija - revitalizacija industrijske baštine u Labinštini" možete kontaktirati: aleksandra@lae.hr

 

 

Pozvani ste da sudjelujete!