Novosti

Otvoreno esavjetovanje o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

   18.02.2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo je savjetovanje na temu Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10301

U nastavku slijedi opis savjetovanja kojeg nam je dostavio predlagatelj zakona:

Europski parlament i Vijeće donijeli su Direktivu (EU) 2018/645 od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama. S obzirom da je Republika Hrvatska u obvezi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s odredbama navedene Direktive, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj: 67/08., 48/10. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15. i 108/17.) u dijelu u kojem su preuzete odredbe izmijenjene Direktive. Zbog usklađivanja i ujednačavanja visine i težine prekršajnih pravnih sankcija koje se propisuju sukladno ovom Zakonu za najteže prekršaje, kojima vozači ne poštuju prometne propise, a u kojima, zbog učestalog nepoštivanja istih, nastaju najteže posljedice, potrebno je znatno povećanje prekršajnih sankcija i njihovo usklađivanje s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Propisivanje zaštitnih mjera i negativnih prekršajnih bodova u pojedinim predloženim člancima koji se izriču za određeni prekršaj ima za cilj da se svim sudionicima u prometu na jasan i nedvojben način ukaže na sankcije koje proizlaze iz protupravnog ponašanja i s čime se želi povećati generalna i posebna prevencija.

Molimo da svoje primjedbe i prijedloge izmjena dostavite najkasnije do 27.2.2019. do 12:00 sati na e-mail: uo.labin@hok.hr kako bi se potom objedinjeni prijedlozi s razine OKIŽ dostavili u HOK.