Novosti

VAŽNO - isklađenje sa Zakonom o akvakulturi

   05.12.2018.

VAŽNO - obavještavaju se članovi Ceha ribara UO Labin koji se bave akvakulturom o obvezi usklađenja sa čl.45. Zakona o akvakulturi. Dozvolu za akvakulturu obvezni su ishoditi do 4.siječnja 2019. !
Obrazac zahtjeva i više informacija dostupni na: 

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=1713