Novosti

Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma na snazi od 1.1.2018.

   02.03.2018.

HZ RIF UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA  ISTRE   i  HZ RIF  ZAGREB  organiziraju radionicu  NOVI  ZAKON O  SPRJEČAVANJU  PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (NN 108/2017) u Puli, 23.03. 2018. (petak) s  početkom u 9,30 sati

 u dvorani  Udruženja obrtnika Pula, Sv. Felicite 5a,   PULA

/skretanje s pulske zaobilanice  na kružnom  toku  prema Medulinu,  nakon 200 m skretanje u desno ispred crkve…/ ili

/dolazak Y- pravac ravno za  Medulin, na 3. kružnom toku skrenuti desno za Pulu, ravno cca 3 km i skrenuti lijevo iza crkve cca 200 m prije kružnog toka/

 

Vrijeme trajanja:

  9,30  -  11,00

11,00  -  11,30 – pauza

11,30 -   13,30

 

Predavači:Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
                  mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije

Polaznici radionice dobivaju:

-    prezentacije predavača s praktičnim primjerima

-    potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su za 2018. godinu proveli redovito stručno

     osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT


Naknada:

  • 500,00 kuna prvi polaznik, a  svaki slijedeći polaznik  iz istog subjekta  400,00 kuna
  • 400,00 kn – svi polaznici  društva iz registra članstva  HZRIF Udruge  Istre

           (naknada uključuje  literaturu,  osvježavajući napitak i okrjepu)

Uplate:   HZ RIF  Udruga Istre -   IBAN  HR5724070001118015789  - na transakcijski račun    ili gotovinom prije početka seminara. Udruga Istre nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Informacije:  mob  091 1219 629;  e-mail: urifd@urifd.hr, telefax: 573 553

 

Obvezno je:

-          ispisati prijavnicu NA RAČUNALU,  VELIKIM  TISKANIM slovima radi točnosti  podataka na izdanoj POTVRDI

-          poslati  prijavnicu  na   e-mail urifd@urifd.hr ili fax 573 553pravovremeno, a najkasnije do 21.03. 2018. /srijeda/,

-          te izvršiti  uplatu, kako  bi se  stiglo pripremiti, tiskati  i URUČITI  VAM  POTVRDE   na radionici 23.03.2018.god.

 

Program radionice:
I. DIO: Prikaz novog Zakona o SPNFT i novine koje on donosi:
-    novi temeljni pojmovi
-    Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika
-    obveznici provedbe Zakona
-    mjere, radnje i postupci obveznika te donošenje politika, kontrola i postupaka (interni akt)
-    procjena rizika i dubinska analiza stranke
-    utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
-    vođenje Registra stvarnih vlasnika
-    dubinska analiza preko trećih osoba
-    politički izložene osobe
-    utvrđivanje identiteta stranke na temelju elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
-    ograničenja prilikom poslovanja sa strankom
-    obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca
-    imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
-    redovito stručno osposobljavanje i izobrazba
-    redovita unutarnja revizija
-    zaštita osobnih podataka u postupcima SPNFT
-    rokovi čuvanja podataka
-    nadzorna tijela i donošenje novih smjernica
-    posebnosti profesionalnih djelatnosti (odvjetnika, javnih bilježnika, vanjskih računovođa,   

     revizora i poreznih savjetnika)
-    nove (povećane) novčane kazne za prekršaje
-    prijelazne i završne odredbe i rokovi za donošenje novih pravilnika


II: DIO: Praktična primjena novog Zakona o SPNFT:
-    procjena rizika
-    postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
-    politički izložene osobe
-    lista indikatora
-    utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe 
-    utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
-    registar stvarnih vlasnika
-    provođenje mjera dubinske analize
     - primjeri: računovođa, revizor i porezni savjetnik
     - primjeri: ovlašteni mjenjači, trgovci plemenitim metalima i nekretninama
     - pojednostavljena dubinska analiza
     - pojačana dubinska analiza
-    Prikupljanje podataka – ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima,  trgovci

     umjetničkim predmetima i antikvitetima
-    Imenovanje ovlaštene osobe – primjeri i slučajevi
-    Primjer programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
-    Vođenje evidencija prema ZSPNFT
-    Interna revizija
-    Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
-    Prijave Uredu za SPNFT sumnjivih transakcija i osoba

Program

Prijavnica