Novosti

Novosti u sektoru ribarstvo

   29.08.2017.

Obavještavamo vas da su u Narodnim novinama 84/2017 od 25. kolovoza 2017. godine objavljena dva nova Pravilnika iz sektora ribarstva i to:

-    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režim naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i

-    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu.

Obratite pozornost na rok podnošenja Zahtjeva za potporu koji je u oba slučaja 15. rujan 2017. godine.  

Potrebni obrasci i popis dokumentacije nalaze se na linku: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3997 .