Novosti

Novosti u poreznom postupku

   03.09.2015.

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi Narodne novine 78/15., detaljnije su propisane mogućnosti i uvjeti za navedeno. Više u Korisnim informacijama! http://www.uolabin.hr/admin/korisne_edit.php?id=168