Novosti

Ukidanje licenci u graditeljstvu

   02.09.2015.

Donošenjem novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) pitanje stručnosti obavljanja građevinskih radova, kao i samog projektiranja, nadzora građenja i vođenja građenja ili vođenja radova u graditeljstvu, regulirano je na nov način. Zakoni su stupili na snagu s 26.07.2015. godine. Više u KORISNIM INFORMACIJAMA !