Novosti

Novootvoreni obrti oslobađaju se plaćanja komorskog doprinosa

   31.08.2015.

Na temelju članka 81. stavka 2. točke 7. Zakona o obrtu (NN 143/2013) i članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN broj 106/14) Skupština Hrvatske obrtničke komore na 2. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj 20. kolovoza 2015.godine,

donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i

rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav

organiziranosti obrta

Oslobađaju se plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, obrtnici novootvorenih obrta za prvu godinu rada.

Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis u Obrtni registar.

Oslobađanje se ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva Udruženju obrtnika na čijem se području nalazi sjedište obrta.

Ova odluka se primjenjuje od 1.listopada 2015.