Novosti

Korištenje profesionalnih mrežnih alata za obavljanje negospodarskog ribolova

   10.07.2015.

Poštovani,

 

Zakonom o morskom ribarstvu ( NN br. 81/13, 14/14, 152/14.) koji je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, propisane su sljedeće vrste ribolova : gospodarski ribolov, mali obalni ribolov, sportski ribolov, rekreacijski ribolov, ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe, ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i ribolovni turizam.

 

U komercijalnom ribolovu, u kojeg spadaju gospodarski ribolov i mali obalni ribolov i u kojem se ostvaruje ekonomska dobit, dozvoljena je upotreba profesionalnih ribolovnih alata.

 

Ostale vrste ribolova (sportski ribolov, rekreacijski ribolov, ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe, ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i ribolovni turizam) spadaju u negospodarski ribolov.

 

Iako mali ribolov spada u negospodarsku kategoriju ribolova, starim Zakonom o morskom ribarstvu ( NN br. 74/94, 57/96, 46/97.) koji više nije na snazi, bila je dozvoljena i upotreba profesionalnih ribolovnih alata.

 

Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a godinama se zalagao za ukidanje malog ribolova, kao nelojalne konkurencije gospodarskom ribolovu, budući da je mali ribolov po velikom broju sudionika, po broju i vrsti ribolovnih alata, po velikom ribolovnom naporu, a uz sve to uz zanemariv inspekcijski nadzor, te uz neplaćanje poreza i doprinosa od strane sudionika malog ribolova, znatno utjecao na ionako sve oskudniji riblji fond i ugrožavao egzistenciju profesionalnih ribara, koji obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost i uredno podmiruju financijske i druge obaveze prema društvu, regulirane zakonskim propisima.

 

Novim Zakonom o morskom ribarstvu (NN br. 81/13, 14/14, 152/14.), s 31. 12.2014. mali ribolov je ukinut, ali u posljednje vrijeme, u javnosti je sve prisutnija ideja oko ponovnog uvođenja neke vrte negospodarskog ribolova, kao tradicijski ribolov i kulturna baština, ali uz mogućnost korištenja mrežnih ribolovnih alata, koji inače spadaju u kategoriju profesionalnih alata.

 

Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a, poštuje tradiciju i kulturnu baštinu, ali oštro se protivi tome da se za obavljanje negospodarskog ribolova koriste profesionalni alati, tj. mrežni alati. Korištenje mrežnih ribolovnih alata treba biti dozvoljeno samo za obavljanje komercijalnog ribolova, a prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN br. 81/13, 14/14, 152/14.), u tu kategoriju spadaju samo gospodarski ribolov i mali obalni ribolov.