Novosti

Dogovoreni dodatni popusti za obrtnike kod „Generali osiguranja“ d.d.

   08.07.2015.

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE  je sklopila ugovor o poslovnoj suradnji s Generali osiguranje kojim se omogućuju popusti obrtnicima na području Istarske županije. Ugovor je na određeno vrijeme od godine dana i traje od 01.06.2015 do 01.06.2016.

Ugovorom su predviđeni sljedeći popusti:

1. za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti - 5% popusta;
2. za kasko osiguranje motornih vozila - 10% popusta;
3. za imovinska osiguranja - 20% popusta;
4. za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja - 20% popusta;
5. za osiguranja od odgovornosti - 10% popusta
                  (Odnosi se na imovinu i djelatnike obrta).
 

Pravo na popust imaju: Oobrtnici Obrtničke komore Istarske županije.  

Popust se ostvaruje uz predočenje obrtničke kartice ili drugog dokumenta kojim dokazuju svoje članstvo u Komori (potvrda, izvod plaćanja članarine Komori i slično). Predočeni dokument se kopira i razdužuje uz dokumentaciju ponuda/polica.

Za više informacija obratite se kontakt osobi.

Kontakt osoba:

Snježana Mekota

Generali osiguranje d.d.

52440  POREČ

O.Keršovani 4

Tel. 052/451-695

Fax:052/427-355

atis@pu.htnet.hr