Novosti

Certificiranje instalatera sustava obnovljivih izvora energije

   08.07.2015.

Sukladno obvezujućim direktivama EU kojima je propisano da članice moraju osigurati  programe certificiranja ili istovrijedni program kvalifikacije za instalatere sustava obnovljivih izvora energije, Hrvatska je u prvoj polovici ove godine donijela pravilnike kojima je ispunila tu obvezu i uredila sustav certificiranja instalatera:

Dodatne informacije mogu se pročitati i na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14889