Novosti

Sufinanciranje investicija u akvakulturi

   08.07.2015.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je informaciju o mogućnostima sufinanciranja investicija u akvakulturi iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te obvezi provođenja kontrole „skrivenih radova“. 

Obavještavaju se svi zainteresirani subjekti u akvakulturi/marikulturi da, ukoliko planiraju nove investicije tijekom ove godine, svakako kontaktiraju Upravu ribarstva o provođenju radova ili nabavi opreme koju u kasnijoj fazi provođenja projekta nije moguće provjeriti kontrolom na terenu (tzv. „skriveni radovi“, primjerice polaganje sidrenih blokova u more ili građevinski radovi). Više na linku (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=672).

Molimo da o potencijalnim „skrivenim radovima“ izvijestite Upravu ribarstva putem e-maila (eufondovi.ribarstvo@mps.hr), kako bi se dogovorila kontrola na terenu.

Pravila o prihvatljivosti izdataka, sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 koja utvrđuje zajednička pravila za sve strukturne i investicijske fondove, pa tako i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, nalažu da projekt prilikom prijave na natječaj, tj. podnošenja Zahtjeva za potporu, ne smije biti fizički završen ili proveden u cijelosti, neovisno o tome jeste li u sklopu projekta izvršili sva plaćanja.