Novosti

Obavljanje ribolova plivaricom srdelarom – izmjena

   14.04.2015.

U NN 37/2015 objavljena je izmjena Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, kojom je izuzetno omogućeno izdavanje Odobrenja (autorizacija) plovila čija je duljina veća od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja zahtjeva ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim plovilima će Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika, nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, a ta plovila ne smiju obavljati ribolov u razdoblju do postavljanja VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika.

Također se pojašnjava način brojanja radnih dana u mjesecu: ribolovni dan koji je počeo zadnjeg dana u mjesecu, a završio prvog dana sljedećeg mjeseca računa se kao prvi ribolovni dan sljedećeg mjeseca.