Novosti

Plivarica – srdelara – dopuna termina o prostorno-vremenskom ograničenju

   14.04.2015.

Izmjenom i dopunom Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini, uz postojeći period zabrane rada je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske (od 15.01.2015. u 12:00 sati do 31.01.2015. u 12:00 sati) utvrđen je period zabrane i u periodu:

-        od 1. svibnja 2015. godine u 12:00 sati do 31. svibnja 2015. godine u 12:00 sati.