Novosti

Nadzor predmeta od plemenitih kovina

   14.04.2015.

U NN 36/2015 objavljen je novi Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina. Zakonom je propisano:

Tehnički zahtjevi u pogledu čistoće predmeta od plemenitih kovina

Predmeti od plemenitih kovina moraju ispunjavati tehničke zahtjeve u pogledu stupnja čistoće:

1. Predmeti od platine:        950 tisućitih              (950/1000)

                                          900 tisućitih              (900/1000)

                                          850 tisućitih              (850/1000)

2. Predmeti od zlata:          999 tisućitih              (999/1000)

                                          950 tisućitih              (950/1000)

                                          916 tisućitih              (916/1000)

                                          840 tisućitih              (840/1000)

                                          750 tisućitih              (750/1000)

                                          585 tisućitih              (585/1000)

                                          375 tisućitih              (375/1000)

3. Predmeti od srebra:        999 tisućitih              (999/1000)

                                          950 tisućitih              (950/1000)

                                          925 tisućitih              (925/1000)

                                          900 tisućitih              (900/1000)

                                          800 tisućitih              (800/1000).

 

Označavanje predmeta od plemenitih kovina

 

Definicije:

Proizvođač predmeta od plemenitih kovina je pravna ili fizička osoba registrirana za proizvodnju (izradu) i/ili popravak predmeta od plemenitih kovina (nakita) i srodnih proizvoda od plemenitih kovina. Proizvođač predmeta od plemenitih kovina ima registriran znak proizvođača.

Dobavljač predmeta od plemenitih kovina je pravna ili fizička osoba koja je ovlašteni zastupnik proizvođača, distributer ili uvoznik predmeta od plemenitih kovina. Dobavljač predmeta od plemenitih kovina ima registriran znak dobavljača.

 

Proizvođač predmeta od plemenitih kovina dužan je izrađeni predmet od plemenitih kovina označitisvojim znakom proizvođača i odgovarajućom oznakom čistoće.

Dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je predmet od plemenitih kovina označiti svojim znakom dobavljača.

Ako predmet od plemenitih kovina označen znakom dobavljača nema utisnutu oznaku čistoće, dobavljač je dužan predmet od plemenitih kovina označiti oznakom čistoće.

U Republici Hrvatskoj neće se sprječavati stavljanje na tržište predmeta od plemenitih kovina označenih državnim žigom neke druge države članice Europske unije, države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)/Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) ili Turske, koji u svom izgledu ne sadrže brojčanu oznaku stupnja čistoće već neki drugi simbol koji predstavlja određenu vrstu plemenite kovine i određeni zakonski stupanj čistoće, pod uvjetom da je informacija koju u sebi sadrži ekvivalentna brojčanim oznakama stupnja čistoće.

Rješenje o znaku proizvođača odnosno dobavljača na temelju zahtjeva donosi Zavod na zahtjev pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili popravka predmeta od plemenitih kovina i srodnih proizvoda odnosno na zahtjev pravne ili fizičke osobe zastupnika, distributera ili uvoznika.

 

Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

 

Predmeti od plemenitih kovina prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu podliježu obveznom ispitivanju i žigosanju predmeta državnim žigom.

Ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom provodi Državni zavod za mjeriteljstvo na zahtjev proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

 

Uvjeti prodajnog prostora

Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina koji izlaže predmete od plemenitih kovina u svom prodajnom prostoru mora na vidljivom mjestu istaknuti slike državnih žigova te kupcima staviti na raspolaganje povećalo kojim se ti žigovi na predmetima mogu raspoznati.

Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina koji u prodajnom prostoru izlaže, drži pripremljene za prodaju ili izlaže kao uzorke predmete od plemenitih kovina, mora te predmete od plemenitih kovina držati odvojeno od ostalih predmeta.

Predmeti od plemenitih kovina koji su namijenjeni za prodaju moraju imati natpisnu pločicu s imenom plemenite kovine na hrvatskom jeziku.

Ako su u prodajnom prostoru izloženi predmeti za koje nije propisana obveza ispitivanja i žigosanja državnim žigom za te predmete mora biti istaknut natpis iz kojeg je vidljivo da nisu žigosani državnim žigom.

Ako se cijena predmeta od plemenitih kovina određuje na temelju mase, u prodajnom prostoru proizvođača odnosno dobavljača mora se nalaziti uredno ovjerena i precizna zlatarska vaga koja se upotrebljava za vaganje predmeta od plemenitih kovina.

 

Usklađivanje s novim Zakonom:

Proizvođači predmeta od plemenitih kovina koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost proizvodnje i/ili popravaka predmeta od plemenitih kovina, nakita i srodnih proizvoda od plemenitih kovina na temelju prijašnjeg Zakona, dužni su podnijeti zahtjev radi donošenja novog rješenja o znaku proizvođača u skladu s ovim Zakonom u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (najkasnije do 7.04.2018. godine).