Novosti

Novi obrazac PP-MI-PO

   11.01.2015.

Sa 01.01.2015.godine izmijenjen je i obrazac PP-MI-PO  kao i rok njegove predaje (do 20-tog u mjesecu)

Više u  Narodnim novinama  147/14   u kojima je objavljen   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave