Novosti

Dostava obrasca PPO o tuzemnom prijenosu PDV-a

   20.10.2014.

Porezna uprava pozvala je putem svoje web stranice i putem elektroničkog sustava E-POREZNA sve porene obveznike koji obavljaju usluge i isporuke za koje je izvršen tuzemni prijenos porezne obveze prema čl.75.st.3 Zakona o PDV-u (građevinske usluge, otpad, nekretnine…), da dostave podatke o izvršenom prijenosu porezne obveze na primatelja na posebnom obrascu PPO. Obrazac se dostavlja putem web aplikacije e-porezna.

Obrasce treba dostaviti po šestomjesečnim periodima:

  • za period srpanj – prosinac 2013. - do 31.10.2014.
  • za period siječanj – lipanj 2014. - do 31.10.2014.
  • za period srpanj – prosinac 2014. - do 28.02.2015.

Obrazac PPO nije propisan Zakonom ili Pravilnikom o PDV-u, nego je poziv na davanje obavijesti Porezna uprava poslala pozivajući se na čl. 69. Općeg poreznog zakona kojim je propisana obveza svih poreznih obveznika ali i drugih osoba koje raspolažu podacima bitnima za oporezivanje da na zahtjev poreznog tijela dostave podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, provedbu ovrhe i mjera osiguranja. Stoga je za nedostavljanje traženih podataka propisana i novčana kazna.

Uputa o popunjavanju PPO obrasca 

Obrazac PPO