Novosti

Sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata

   04.08.2014.

Poštovani,

Ovim vas putem obavještavamo da je u Narodnim novinama br. 94/2014 od 31. srpnja 2014. godine objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru( u prilogu)

Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za potporu je 30. rujan 2014. godine, dok će potrebni obrasci biti objavljeni i mogu se skinuti sa stranica Uprave ribarstva. www.mps.hr/ribarstvo.

Pravilnik