Novosti

Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom

   09.07.2014.

Obrtnici koji imaju 20 i više radnika prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji moraju zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Rok za ispunjenje te obveze je 1. siječnja 2015. godine, a oni koji već zapošljavaju osobe s invaliditetom dužni su to prijaviti do 31. listopada Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno posebno propisanom obrascu i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika.

Zapošljavanje je određeno kvotom koja ne može biti manja od 2 posto, niti veća od 6 posto ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca. Vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj, a ispod na manji.

U ispunjavanje kvote ubrajaju se zaposlene osobe s invaliditetom, učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praksi kod poslodavca, rehabilitanti na praksi kod poslodavca, studenti s invaliditetom zaposleni temeljem ugovora o djelu redovitog studenta, osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te osobe s invaliditetom čije redovno obrazovanje poslodavac stipendira. U ispunjavanje obveze ubraja se i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava.

Obveza zapošljavanja ne odnosi se jedino na one koji posluju kraće od 24 mjeseca. Dokaze o ispunjenju kvote treba dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od sedam dana.

Neispunjenje kvote imat će kao posljedicu davanje novčane naknade kod koje se osnovica obračunava tako da se pomnoži broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi. Visina naknade obračunava se po stopi od 30 posto.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom