Novosti

Potpore brodarima-razlika u cijeni pogonskog goriva

   03.07.2012.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture  objavilo je 8. lipnja 2012. na web stranicama ministarstva (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=4690  Upute i Obrazac za Javno prikupljanje ponuda radi subvencioniranja razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u nacionalnoj plovidbi u 2012. godini.

            Naveden je način ostvarivanja prava brodara i vlasnika jahti i/ili brodica u nacionalnoj plovidbi na potporu male vrijednosti za nadoknađivanje razlike u cijeni pogonskog goriva između maloprodajne cijene dizelskog goriva i plinskog ulja obojenog plavom bojom. Date su Upute kojih se potencijalni korisnici moraju pridržavati, a odnose se na predmetne Obrasce.

            Korisnik potpore je fizička ili pravna osoba vlasnik broda, jahte i/ili brodice, sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj, nositelj plovidbenog pothvata, a obavlja prijevoz putnika/tereta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

               Zahtjev za dodjelu potpore sa ispunjenim i ovjerenim Obrascem zajedno s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra uz naznaku „Zahtjev za dodjelu potpore za pogonsko gorivo brodara u nacionalnoj plovidbi“najkasnije do 20. listopada 2012. godine.

             Za dodatne informacije tražitelj potpore može se obratiti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na telefon 01/6169 067 i faks 01/6195 956.

Obrazac

Poziv