Novosti

Ribari - donesena Odluka o dodjeli tržišne kompenzacije

   18.05.2012.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja, koja se isplaćuje u 2012. godini, a odnosi se na razdoblje:

  • II. polugodišta 2011. godine, i
  • I. polugodišta 2012. godine.

Pravo na dodjelu tržišne kompenzacije imaju pravne i fizičke osobe koje posjeduju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te ostvare ukupan promet od prodane ribe i drugih morskih organizama u najmanjem iznosu od 50.000,00 kuna (sa PDV-om) kroz navedena polugodišta, odnosno 100.000,00 kuna (sa PDV-om) u 2011. godini.

Pravo se ostvaruje podnošenjem pojedinačnog zahtjeva ili podnošenjem skupnog zahtjeva putem ribarske zadruge Ministarstvu poljoprivrede – Upravi ribarstva, nadležnim Područnim jedinicama, na propisanim obrascima (obrazac zahtjeva, obrazac za opis korisnika ukoliko zahtjev podnosi ribarska zadruga) kako bi se izvršila administrativna kontrola.

Uz Zahtjeve, potrebno je priložiti preslike računa/otpremnica/carinskih deklaracija i ostale dokumentacije putem koje se može utvrditi količina i cijena prodane ribe. Vrste u računima/otpremnicama/carinskim deklaracijama moraju biti sukladne vrstama i količinama riba koje su navedene u očevidnicima/izvješćima o ulovu te se očevidnici/izvješća o ulovu moraju dostavljati u zakonski predviđenim rokovima, te moraju biti ispoštovane sve zakonske obveze kako bi se ostvarilo pravo na dodjelu tržišne kompenzacije.

Tržišna kompenzacija isplaćivati će se u iznosu od 14% po izdanom računu za prodanu količinu ribe i drugih morskih organizama ako korisnici podnose pojedinačni zahtjev, odnosno u iznosu od 24% po izdanom računu za prodanu količinu ribe i drugih morskih organizama putem priznate ribarske zadruge.

Rokovi za podnošenje zahtjeva:

  • za II. polugodište 2011. godine (ako je ostvaren polugodišnji promet u iznosu od najmanje 50.000,00 kuna  ili cjelokupnu 2011. ako je ostvaren godišnji promet od najmanje 100.000,00 kuna) - do 15. lipnja 2012. godine
  • za I. polugodište 2012. godine -  do 31. srpnja 2012. godine

Obrasci - zahtjev za tržišnu kompenzaciju i obračun

Odluka o tržišnoj kompenzaciji u 2012.