Novosti

Dostava očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

   16.04.2012.

Dostava očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama, regulirana je Pravilnikom o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama ( Narodne novine broj 76/11.)

Rok za konačni unos elektronskih očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u 2011. godini je od 15. do 30. travnja 2012. godine. Nakon tog datuma unos očevidnika više neće biti moguć i smatrati će se da očevidnik za 2011. godinu nije poslan.

Obzirom da svi uzgajivači nisu pristupili radionicama u svrhu edukacije koje su održane od 23. do 30. ožujka 2012. u Splitu, Puli, Zadru, Šibeniku i Stonu, te da se nisu javili Upravi ribarstva, obavještavaju se članovi udruženja koji se bave ovom djelatnošću da se lozinke potrebne za unos elektronskih očevidnika mogu dobiti na broj telefona 023 309820, fax 023 309830, ili mail mps-uprava-ribarstva2@zd.t-com.hr