Novosti

UGOSTITELJI - Usklađivanje sa odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

   04.03.2012.

Obveza usklađivanja odnosi se na ugostitelje koji su obavljali djelatnost 28.12.2006. godine (na dan stupanja na snagu novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti). Kako su dobili rješenja po ranijim pravilnicima o MTU, dobili su prijelazni period za usklađivanje sa pravilnicima donesenim po novom zakonu.

Ako ti ugostitelji nisu izvršili usklađivanje, moraju to učiniti prije ljeta (do 16.kolovoza odnosno 09.srpnja ove godine).

Potrebno je provjeriti pripadajući pravilnik o razvrstavanju i minimalnim tehničkim uvjetima i ispraviti eventualne razlike (vrsta objekta i tvrtka, zahodi i HACCP uvjeti u kuhinji/pripremnici/priručnom skladištu/točioniku). Noćni klub, noćni bar i disco klub trebaju provjeriti površinu (najmanje 100m2).

Svi ugostitelji koji su započeli s radom nakon primjene novih pravilnika (primjerice restorani i barovi nakon 16.kolovoza 2007.godine) nemaju obvezu usklađenja jer već posluju po novim uvjetima.

Ugostitelji koji su obavljali ugostiteljsku djelatnost na dan 16.08.2007.godine, bili su dužni  uskladiti se sa odredbama pravilnika o MTU, u roku od pet godina od njegovog donošenja, odnosno do 16.08.2012.godine

1. ugostiteljski objekti (koji se ne kategoriziraju)

Pravilnikom  o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" NN 82/07 i  82/09, kao podzakonskim aktom navedeno je da  ugostitelji koji posluju u vrstama:

1) restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II

nastavljaju poslovati kao vrsta objekt brze prehrane, bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.

2) slastičarnica tip I, slastičarnica tip II i slastičarnica tip III nastavljaju poslovati kao vrsta slastičarnica bez obveze ugostitelja ishođenja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za tu vrstu.

Ostali ugostitelji moraju provjeriti odredbe pravilnika i provjeriti da li odgovaraju njihovim uvjetima, odnosno po potrebi usuglasiti se sa odredbama pravilnika.

2. Hoteli – imaju poseban status i podliježu Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli  NN 88/07, 58/08 i 62/09 

3. Kampovi podliježu Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"  NN 75/08 i 45/09, a dužni su ishoditi rješenje o kategorizaciji u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu pravilnika odnosno 08.07.2012.godine

4. Fizičke osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu i seljačka domaćinstva imala su rok od 5 godina od stupanja na snagu zakona odnosno do 16.12.2011.godine.

Ugostitelju koji ne uskladi svoje poslovanje sukladno gornjim datumima Ministarstvo,  odnosno nadležni ured rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.