Novosti

Obaveza dostave obrasca Popisa o akvakulturi

   01.02.2012.

Sukladno Pravilniku o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11, 149/11) ovlaštenici povlastice za akvakulturu obvezni su jednom godišnje upisivati podatke o akvakulturi u propisane obrasce te iste dostaviti u Ministarstvo.

Popunjene obrasce o proizvodnji riba i drugih vodenih organizama u 2011.g. potrebno je dostaviti poštom, preporučeno s povratnicom, na adresu:

Ministarstva poljoprivrede - Uprave za ribarstvo, Miramarska 24, 10000 Zagreb

najkasnije do 07.02.2012. Preslike obarazaca ostaju u knjizi Popisa za osobnu evidenciju.

Za sva dodatna popjašnjenja i upute može se kontaktirati Tatjana Boroša Pecigoš, dipl.ing.biol., voditeljicu Odsjeka - tel.: 01 6109 795, fax.: 01 616 558, e-mail: tatjana.borosa@mps.hr