Novosti

Dostava R-sm obrazaca

   22.08.2011.

Izmjenom Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (NN 90/11) uređuje se način dostavljanja R-Sm obrazaca REGOSU od 01.01.2012. godine, na slijedeći način:

- Obveznik podnošenja podataka može Obrazac R-Sm podnijeti u papirnatom obliku za najviše 24 osiguranika, a u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju za najviše 100 osiguranika. Obveznik podnošenja podataka za više od 100 osiguranika obvezno podnosi podatke elektroničkim putem na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama. Obveznici podnošenja podataka koji podatke podnose elektroničkim putem moraju koristiti kvalificirane poslovne certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave uspostavljene isključivo u svrhu prijenosa podataka.