Korisne informacije

Ukinuta obveza prijave boravka državljana EU policiji - za iznajmljivače

Temeljem zaprimljene obavijesti Ministarstva turizma, ovim Vas putem izvješćujemo da je ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije došlo do izmjene i dopune Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11. i 74/13.) u dijelu koji se odnosi na prijavu/odjavu stranaca u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima provedeno je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, što između ostalog obuhvaća i Direktivu Vijeća 2004/38/EZ o pravu državljana Unije i članova njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na području države članice.

Člankom 53. Zakona o strancima propisano je da su državljanin države članice Europskog ekonomskog prostora i članovi njegove obitelji, bez obzira jesu li državljani država članica EEP-a ili ne, a imaju pravo boravka u Republici Hrvatskoj, izjednačeni u pravima s državljanima Republike Hrvatske u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Slijedom navedenog, više ne postoji obveza pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja da policijskim upravama/postajama dostavljaju prijavu kratkotrajnog boravka za naprijed navedene kategorije stranaca. Međutim, navedena izmjena ne utječe na zakonsku obvezu pružateljima usluga smještaja da sukladno odredbi članka 21. Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, br. 152/08, 59/09 i 97/13.) prijavljuju turističkoj zajednici sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja.

U tom smislu, pružatelji usluga smještaja i nadalje prijavljuju sve turiste turističkoj zajednici, jedino više ne postoji obveza prijave smještaja policijskim upravama/postajama stranaca koji su državljani država članica EEP-a i Švicarske Konfederacije.