Korisne informacije

Izdavanje potvrde o zaposlenju

Skrećemo vam pozornost na odredbu članka 124. Zakona o radu prema kojoj su poslodavci dužni kad radniku prestane radni odnos kod njih, u roku od petnaest dana od prestanka radnog odnosa:

  • radniku vratiti sve njegove isprave
  • radniku uručiti primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
  • izdati radniku potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa,

U toj potvrdi o zaposlenju poslodavac ne smije naznačiti nešto što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

Ovu potvrdu poslodavac je dužan izdati radniku i za vrijeme trajanja radnog odnosa, ako to radnik zatraži, u roku od 8 dana od zahtjeva.

Kako se od 01.07.2013. više ne koriste radne knjižice, novom poslodavcu može biti važan podatak o prethodnom zaposlenju (npr. zbog utvrđivanja radnog iskustva i staža, porezne olakšice u tom mjesecu, dodatka na plaću, ili utvrđivanja je li radnik kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na puni ili razmjeran dio godišnjeg odmora).

Tada novi poslodavac treba tražiti od radnika potvrdu prethodnog poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa, ili može tražiti od radnika da mu da elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu u kojem će biti evidentiran cijeli radnikov staž, ali bez podatka o vrsti poslova koje je obavljao.

Potvrda o zaposlenju