Korisne informacije

Plaćanje HRT pristojbe za korisnike fiskalnih uređaja

Poštovani,

 

učestalo pristižu upiti naših članova obrtnika s problemima na koje nailaze prilikom kontrole plaćanja HRT pristojbe.

Naime, obavještavaju nas da ih kontolori tijekom kontrole plaćanja pristojbe, zbog posjedovanja fiskalnih uređaja, zadužuju za plaćanje iste.

Napominjemo da isti obrtnici u svom prostoru ne koriste radio ili TV prijamnik već isključivo fiskalnu blagajnu koja je priključena internetskom vezom i koriste ih isključivo za osnovnu namjenu, a to je izdavanje računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Stoga je Hrvatska obrtnička komora zatražila pojašnjenje od Hrvatske radiotelevizije u vezi postupanja kontrolora, kao i obveza obrtnika, kako bi se izbjegli nesporazumi na terenu i eventualni prekršajni postupci i kazne.

 

Od Hrvatske radiotelevizije dobili smo sljedeći odgovor na naš upit:

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji u članku 34. st. 1. propisuje da svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik, odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom, dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu člankom 35. stavkom 2. ovog Zakona.

Članak 36.st. 2. propisuje da su osobe iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona oslobođene obveze plaćanja mjesečne pristojbe za druge uređaje za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (računala, prijenosni komunikacijski uređaji i sl.) koji služe isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti kao i nakladnici radija i televizije za prijamnike koji im isključivo služe za kontrolu vlastitog emitiranog programa.

Nadalje, djelatnici HRT-a (kontrolori) prilikom obavljanja kontrole moraju utvrditi da se računala, prijenosni komunikacijski uređaji i sl. ne koriste isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti, odnosno utvrditi da se na predmetnim uređajima koristi radijski ili televizijski signal.

Znači, prijava prijamnika radi se isključivo samo ako se utvrdi da se koristi radijski ili televizijski signal.