Korisne informacije

Usvojen pravilnik o EORI broju

Temeljem Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13) donesen je novi Pravilnik o EORI broju koji je objavljen u NN 64/13, čija je primjena odgođena do trenutka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Pravilnikom o EORI broju propisane su nadležnosti i postupak za dodjeljivanje EORI broja u Republici Hrvatskoj, radi njegova uvođenja i korištenja nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Pritom su Carinska uprava Republike Hrvatske, odnosno njezine ustrojstvene jedinice - Carinarnice određene za registraciju gospodarskih subjekata i dodjelu EORI broja.

EORI broj jedinstven je broj u cijeloj Europskoj uniji koji carinska ili druga nadležna tijela zemalja članica dodjeljuju pravnim ili fizičkim osobama. Naime, jednom registriran i dodijeljen EORI broj vrijedi na cjelokupnom carinskom području Europske unije. To je broj kojim se identificira gospodarski subjekt u svim carinskim aktivnostima u bilo kojoj zemlji članici Europske unije, u svim aktivnostima koje traže identifikaciju gospodarskog subjekta.

Sukladno prethodno navedenom, do 30. lipnja 2013. godine svi se hrvatski gospodarski subjekti, pa tako i obrtnici, tretiraju kao treće osobe u odnosu sa zemljama Europske unije. Stoga, svi oni koji imaju dodijeljene EORI brojeve u nekoj od zemalja Europske unije moći će se tim brojevima koristiti do trenutka ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju jer se nakon 1. srpnja 2013. godine navedeni EORI brojevi automatski gase.

Više o EORI broju možete saznati na web stranicama HOK-E.