Korisne informacije

Poljoprivrednici - dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti

Objavljen je novi Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima koji je stupio na snagu 30.05.2013. godine. Razlike od dosadašnjeg pravilnika su minimalne:

  • navode se Uredbe EU s kojima je Pravilnik usklađen;
  • ispunjavanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih mjera obavezno je, osim za korisnike prava na izravna plaćanja, i za korisnike IAKS mjera ruralnog razvoja (potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja);
  • u članku 7. daju se točne definicije izraza korištenih u pravilniku (npr. «ponovljena nesukladnost» - ako je utvrđena više puta u periodu od 3 godine, pod uvjetom da je obveznik o prethodnoj bio obaviješten);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • u Dodatku 1. – popisu uvjeta – uvjet br. 1 (minimalna pokrivenost tla) odnosi se na «sve oranične poljoprivredne površine» a ne kao do sada na sve poljoprivredne površine;
  • dodan je 10. uvjet – zabrana korištenja gnojiva u blizini vodotokova i stajaćih voda na određenoj udaljenosti.

Pravilnik