Korisne informacije

Pogonsko gorivo za brodare

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (od 01.07.2013.). Uputstvo je objavljeno i na Internet stranicama Ministarstva www.mppi.hr, na naslovnici pod nazivom „Uputstvo za korisnike povlastice za plavi diesel“.
 
Plovila odnosno plovni objekti registrirani za djelatnost ribarstva pravo na pogonsko gorivo za plovidbu bez plaćanja trošarine ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi, te sa na njih predmetno Uputstvo ne odnosi.

Ministarstvo je 4. lipnja 2013. donijelo i Rješenje (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=478>kojim se>utvrđuje godišnja kvota potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom pojedinačno za brodove u nacionalnoj pomorskoj plovidbi i plovila u nacionalnoj unutarnjoj plovidbi (brodovi koji obavljaju linijski obalni promet, javni brodovi i brodovi koji se koriste za potrebe javnih tijela, brodovi koji obavljaju prijevoz tereta i putnika i koji obavljaju druge gospodarske djelatnosti te brodovi za posebne namjene) za kalendarsku 2013. godinu i to prema tablici 1. (brodovi pomorske plovidbe) i tablici 2.(brodovi unutarnje plovidbe) koje se nalaze u prilogu.

Vlasnici plovila koji se nalaze na spisku u prilogu, a koji je sastavni dio rješenja o odobrenoj kvoti plavog dizela bez trošarine, moraju od FINE zatražiti izdavanje kartice goriva. Oni vlasnici plovila koji nisu u popisu plovila, moraju zatražiti od Ministarstva izdavanje rješenja o odobrenoj kvoti plavog dizela za 2013. godinu, pa nakon dobivanja rješenja zatražiti od FINE izdavanje kartice goriva (prema Uputstvu u prilogu).

Uputstvo za postupanje

Rješenje o odobrenoj kvoti

Popis plovila u pomorskoj plovidbi

Popis plovila u unutarnjoj plovidbi