Korisne informacije

Evidencija o radu mobilnih radnika

Prema Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 60/08) i Pravilniku o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (NN 43/09) svaki poslodavac dužan je voditi evidenciju radnog vremena vozača i evidenciju eventualnih prekršaja.

Tko je sve dužan voditi evidenciju o radu mobilnih radnika :

  • prijevozničke tvrtke (međunarodni i domaći prijevoz tereta vozilima preko 3,5 t ukupne mase, prijevoz putnika vozilima preko 9 sjedećih mjesta uključujući i vozača),
  • kiperaši bez obzira rade li samo lokalni prijevoz ili špediciju,
  • prijevoz za vlastite potrebe obavezno preko 7,5 t ukupne mase,
  • prijevoz za vlastite potrebe koji se računa kao komercijalni prijevoz iznad 3,5 ,
  • komunalna poduzeća (pauk , odvoz komunalnog otpada , vodovod, hep),
  • lokalni prijevoz putnika (Labin – Raša , Potpićan – Kršan itd.),
  • građevinari , niskogradnja (iskopi , kiperaši ),
  • komercijalni prijevoz vlastitih proizvoda za daljnju prodaju (npr. pekari).

Poželjno je da s ovim zakonom budu upoznate i osobe koje su zaposlene kao
korisnici prijevoza. Zašto? Kako bi bili upoznati s otegotnim okolnostima u prijevozničkom
procesu - ograničenošću broja sati vožnje, rada, dnevnim i tjednim odmorima itd.

Potrebno je obratiti pozornost na pravilno ispunjavanje taho listića, pravilno korištenje taho uređaja, pravilno planiranje putovanja obzirom na vremena vožnje, rada, dnevnih i tjednih odmora, kao i na prikaz izvješća sa svim potrebnim elementima sukladno odredbama zakona.