Korisne informacije

Zahtjev za plaćanje poreznog duga uz povoljnu kamatu podnijeti do kraja srpnja

Središnji ured Porezne uprave Ministarstva financija uputio je još jednom poziv građanima – fizičkim osobama s poreznim dugom, da do kraja srpnja podnesu zahtjev za plaćanje poreznog duga i to ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/2013) stupio je na snagu 9. svibnja 2013. godine.

Sve fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja ovog Zakona na snagu i fizičke osobe u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva, trebaju na vrijeme podnijeti zahtjev, jer to mogu učiniti samo 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu, a naknadno zaprimljeni zahtjevi neće se uvažavati.

Fizičkim osobama koje podnesu zahtjev bit će omogućeno reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 %.

Plaćanje će biti omogućeno u mjesečnim obrocima na rok otplate koji ovisno o visini poreznog duga, a može biti najmanje do 36 mjeseci te najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata.

Ako obveznicima više odgovara, može se omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice jednokratnom uplatom. 

Prema zakonskim odredbama, porezni dug je dospjeli neplaćeni dug s osnove poreza (poreza na dohodak, na dobit, PDV-a, na promet nekretninama te dug s osnove lokalnih poreza), doprinosa (mirovinsko na temelju generacijske solidarnosti, za obvezno zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti) te drugih javnih davanja (dug s osnove spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi).

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila objašnjenja vezana za primjenu i obrasce zahtjeva za plaćanje poreznog duga te za odgodu ovrhe.

Budući da za fizičke osobe koje dug žele platiti, a blokirani su im računi ili im se plijeni plaća, Zakon propisuje mogućnost za odgodu ovrhe, za to poreznicima trebaju podnijeti poseban zahtjev i razloge za odgodu ovrhe učiniti opravdanim.

Ako svoje obaveze podmiruju uredno, zahtjev za plaćanje poreznog duga po ovom Zakonu moći će podnijeti i fizičke osobe kojima je dug reprogramiran prema prijašnjim propisima.

Više informacija, tekst Zakona, obrasci i pojašnjenja nalaze se na www.porezna-uprava.hr.