Korisne informacije

Postupak registracije objekata koji posluju s hranom

Postupak registracije objekata koji posluju s hranom mijenja se na način da se prijave više ne upućuju u Ministarstvo zdravlja u Zagrebu, nego u nadležnu ispostavu sanitarne inspekcije (Ispostava Pula, Pula, Mletačka 12, tel. 052/223-147).

Detaljniji opis postupka, koji se nije u ostalome promijenio, nalazi se na web stranici Ministarstva zdravlja ( http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/uprava_za_sanitarnu_inspekciju/hrana/registracija_objekata ).