Korisne informacije

Podsjetnik o obvezama zaštite na radu

Podsjećamo na važeće obveze  iz područja zaštite na radu. Prilažemo kratki podsjetnik, kao i dokument izrađen u Državnom inspektoratu za ugostitelje ali dovoljno je detaljan  da ga mogu koristiti i druge djelatnosti. Graditelji moraju pripaziti na čl. 55 do 58. Zakona, vezano za zaštitu na radu na privremenim gradilištima.

Napomena : posljednja izmjena zakona odnosi se na obvezu poslodavca da osigura dodatnu zaštitu na radu maloljetniku radi očuvanja njegovog nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvoja prema posebnom propisu, kao i trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili doji dijete, radi zaštite od opasnosti koje bi mogle ugroziti ostvarivanje materinstva te radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti prema posebnom propisu.

Podsjetnik

Vodič