Korisne informacije

Poljoprivrednici - sezonski rad

Za poljoprivrednike su dopunjeni propisi:

- obvezni ugovor o radu ili Ugovor o  sezonskom radu u poljoprivredi predstavlja tiskanu knjižicu, obrazac USP-1, koji radnik kupuje u Narodnim novinama,

- ugovor je dnevni, sklopljen kada se u knjižicu zalijepi kupon (od  90,49 kuna)

– najniža dnevna plaća sezonskog radnika u poljoprivredi iznosi 70,40 kn, i može se isplaćivati u gotovini

- doprinosi se plaćaju putem vrijednosnog kupona,kojeg će poslodavac  kupovati u FINI (pitati će ga na kojim će poslovima radnik raditi)

- poslodavac evidentira u knjižicu svaki dan osnovne podatke (dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi, naziv, OIB i sjedište poslodavca, dnevni iznos, način i rok isplate plaće)

- poslodavac za sezonske radnike u poljoprivredi nema obvezu voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu,

- sezonski radnik mora, dok radi, imati kod sebe knjižicu USP-1

 

Više o tome možete pročitati u Narodnim novinama 64/12 u Pravilniku o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona, te Odluci o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu