Korisne informacije

PRAVILA PRIVATNOSTI UO LABIN

 PRAVILA PRIVATNOSTI

Udruženje obrtnika Labin (dalje u tekstu UOL) kao dio sustava Hrvatske obrtničke komore (dalje u tekstu HOK) je pravna osoba s javnim ovlastima koja promiče obrt i obrtništvo, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Ova obavijest o zaštiti osobnih podataka primijenit će se svaki put kada pristupite našoj web stranici.

Uz postojanje valjanog pravnog temelja zakonitosti obrade podataka prikupljamo sljedeće podatke:

  • Ime i prezime
  • OIB
  • Adresa
  • Telefon/Fax
  • Mobitel
  • Email

 

Prethodno navedene podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

  • Pružanje savjetodavnih usluga
  • Vođenje baze obrtnika UOL
  • Prijem i istupanje iz dobrovoljnog članstva UOL

 

Ukoliko želite pristup, ispravak, dopunu, brisanje, ograničenje obrade svojih osobnih podataka ili želite uložiti prigovor na obradu možete nas kontaktirati na uo.labin@hok.hr