Korisne informacije

Produljeno oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novootvorene obrte

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 3/2017 od 11.01.2017. objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_123.html ).
Ovom izmjenom za godinu dana, tj. do 01.01.2018. je produljeno oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novootvorene obrte.