Korisne informacije

Higijenski minimum, sanitarne knjižice – izmjena Zakona

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 225. sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine usvojila Nacionalni program reformi, gdje se uz ostalo želi rasteretiti gospodarstvo smanjenjem različitih davanja. 

Između ostalih i naknada za

- edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom

- i zdravstvene preglede na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom,

oba u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Iz Odluke Vlade :

Naziv neporeznog davanja Nadležno ministarstvo Ciljano smanjenje razine davanja u % Procijenjeno smanjenje davanja u HRK Rok za izmjenu propisa (sukladno članku 4. ove odluke)
Naknade za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom Ministarstvo zdravlja 50 % 7,6 mil 90 dana
Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdrav. nadzorom Ministarstvo zdravlja 50 % 42 mil 90 dana

U predloženim izmjenama i dopunama Zakona :

- povećava se razdoblje u kojem se moraju obavljati liječnički pregledi, čl. 2. (bilo 6 mj., sada prijedlog 12 mj.)

- troškove zdravstvenih pregleda određuje Odlukom ministar, čl. 3.

- povećava se razdoblje u kojem se moraju obnavljati (tečajevi) potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, čl. 4., (bilo 4 god., sada prijedlog 6 god.)

- troškove tečajeva čl. 6., određuje Odlukom ministar, a ne svaka zdravstvena ustanova i druga pravna osoba posebno kao do sada. Isto tako proširuje se i na druge pravne osobe mogućnost provođenja edukacija ako dobiju odobrenje Ministra za ove poslove, čl. 5.