Korisne informacije

Zdravstveni pregledi vozača - izmjene

Dana 28.02.2015. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozačai kandidata za vozače (NN 19/15).

Izmjene su slijedeće:

 

Vozači i kandidati za vozače svrstavaju se prema sadržaju i rokovima zdravstvenih pregleda u sljedeće skupine:

  • Prva skupina - vozači vozila kategorije: A, A1, A2, AM, B, BE, F i G.
  • Druga skupina - vozači vozila kategorije B koji koriste vozačke dozvole u službene svrhe te vozači vozila kategorije: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H.

 

Rokovi obavljanja redovnih zdravstvenih pregleda:

  • Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima AM, A1, A2, A, B i BE kategorije obavljaju se prilikom produljenja vozačke dozvole, ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana, kao i prilikom produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života vozača.
  • Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H kategorije obavljaju se svakih pet godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.
  • Zdravstveni pregled instruktora vožnje i vozača vozila B kategorije koji koriste vozačku dozvolu u službene svrhe obavljaju se svakih 10 godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.