Korisne informacije

Novi obrasci veznani za plaće i otpremnine

U Narodnim novinama 32/15 objavljen je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Uvedeni su novi obrasci:

- obrazac obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1),

- obrazac obračuna neisplaćene plaće,

- odnosno naknade plaće (obrazac NP1),

- obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i

- obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2).

Poslodavci su dužni  najkasnije do 01. srpnja 2015., godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/435224.pdf

Pravilnik