Korisne informacije

Doprinosi obrtnika za 2015.

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (NN 153/14) utvrđene su osnovice za doprinose:

I.             OBRT KAO OSNOVNA DJELATNOST

Osnovica za obrtnike „dohodaše“ = 5.162,95 kn

 •  MIO 20% (ili 15% + 5%)                   1.032,59 kn
 • ZO 15%                                                774,44 kn
 • Zaštita zdravlja na radu 0,5%                25,81 kn
 • Zapošljavanje 1,7 %                               87,77 kn          
 •                              Ukupno:               1.920,61 kn

Osnovica za obrtnike „paušaliste“ = 3.177,20 kn

 • MIO 20% (ili 15% + 5%)                          635,44 kn
 • ZO 15%                                                   476,58 kn
 • Zaštita zdravlja na radu 0,5%                   15,89 kn
 • Zapošljavanje 1,7 %                                  54,01 kn         
 •                       Ukupno:                         1.181,92 kn

 Najniža osnovica za obrtnike „dobitaše“ = 8.737,30 kn

 • MIO 20% (ili 15% + 5%)                     1.747,46 kn
 • ZO 15%                                               1.310,60 kn
 • Zaštita zdravlja na radu 0,5%                  43,69 kn
 • Zapošljavanje 1,7 %                               148,53 kn         
 •                             Ukupno:                  3,250,28 kn

 

 

 II.            OBRT UZ RADNI ODNOS (tzv. «druga djelatnost»)

Za obrtnika koji je istovremeno i u radnom odnosu (to je tzv. «druga djelatnost»), osnovica za plaćanje doprinosa je dohodak ili paušalni dohodak, ili dobit od obrta ostvaren u poreznom razdoblju - godini.

Ako je dohodak ili dobit veća od 61.955,40 kn, doprinosi se obračunavaju na taj iznos (najviša godišnja osnovica za tzv. drugu djelatnost).

Kod paušalista godišnji dohodak iznosi prema jednoj od tri moguće kategorije paušala, i to je osnovica za godišnje doprinose:

 • 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
 • 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
 • 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.

 

III.            ZA RADNIKE U RADNOM ODNOSU

Osnovica za obračun doprinosa je plaća.

Minimalna plaća (bruto) za 2015. godinu iznosi 3.029,55 kn. Ova minimalna plaća primjenjuje se za plaću za siječanj 2014 (isplata u veljači i nadalje).

Najniža mjesečna osnovica iznosi 2.779,35 kn, a primjenjuje se ukoliko radnik za puni mjesec rada ne ostvari plaću barem u tom iznosu (npr. ako zbog bolovanja plaća iznosi niže od minimalne osnovice, doprinosi obračunavaju na minimalnu osnovicu).